Välkommen!

Det ligger värden i att använda ord oavsett om de är skrivna eller används i talform.

Nord & Hild Publishing AB är både ett förlag och ett marknadsbolag som tänker nytt.

Vi som startat bolaget har många års erfarenhet av förlagsverksamhet, bokmarknad, författarskap och långsiktigt strategiskt tänkande.

Genom vår mångåriga erfarenhet inom förlagsverksamheten är det en självklarhet att medverka till utgivning av fack- och skönlitteratur samt att producera böcker till företag och organisationer.

Portrait of beautiful woman reading book by fireplace

Vi som står bakom NORD & HILD Publishing är Staffan Nordstrand och Stefan Hilding.