"Sammansatta ord som bildar mening ska vi hjälpa till att sprida"

Ett förlag för författare!

Tävling

Ett projekt som initiativtagaren Staffan Nordstrand planerat sedan han fick glädjen att överlämna sina romaner till Prins Carl Philip i samband med en konferens om dyslexi.


Ambitionen är att få elever med läs- och skrivsvårigheter att våga skriva, kort eller långt, en skönlitterär eller faktabaserad text. Texterna bedöms av en jury bestående av författare och förlagspersoner. De vinnande bidragen kommer att publiceras i bokform och läsas in som ljudbok. Prisutdelningen sker på Bokmässan i Göteborg i september 2021.
Vår förhoppning att tävlingen får ett stort engagemang då det är av största vikt att lyfta frågan.


”En människa är en helhet där styrkor och utmaningar är självklara byggstenar som finns hos oss alla. Vi är alla skapta olika av naturen och är bra på olika saker men genom att vi i det moderna samhället skapat normer där bara vissa styrkor premieras går vi miste om massor av potential, samtidigt som det kan skapa stort personligt lidande för individen.”
(Från Stiftelsens informationsmaterial)


Om initiativtagaren Staffan Nordstrand
Staffan Nordstrand är framgångsrik författare, entreprenör och dyslektiker. Idag ser han sin dyslexi som en gåva, men så har det inte alltid varit. Han hade en väldigt tuff uppväxt där dyslexin gjorde att han blev utsatt och missförstådd. Genom sin historia och alla otroliga upplevelser han haft på grund av dyslexin, vill han försöka inspirera och hjälpa andra att förstå vilka omvägar man går och styrkor man får när man måste skapa ord som inte finns på vår jord. Man blir ordrik och kreativ.


Staffan blev inlåst på barnpsyket på Danderyds sjukhus för att han inte kunde läsa eller skriva. De som skulle vaka över honom, och bland annat ta honom till lobotomering, hade inte koll de heller. Staffan hoppade ut genom ett fönster på andra våningen, utan att personalen märkt det. Det tog flera dagar för vårdarna att förstå. Han blev upphittad av polisen efter en tid och transporterades då med hjälp av barnavårdsnämnden i Danderyd till ett hem för missanpassade barn. Dock var han inte missanpassad, han var missförstådd.
Det tog honom många år och mycket hårt pluggande innan han fick möjligheten att påvisa motsatsen. Mer info om Staffan finns att hitta på www.staffannordstrand.se


Det finns många som känner sig annorlunda precis som Staffan gjort, men genom manustävlingen kan dessa personer få möjlighet att visa sina styrkor, initiativ och sin kraft.
Sprid därför gärna ordet om manustävlingen till så många som möjligt.


Hjälp även till med att sprida kunskap om dyslexi som du finner på www.dyslexi.org och www.prinsparetsstiftelse.se


Anmäl här.

Kontakta oss

Nord & Hild Publishing AB

KG10, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm

Copyright © All Rights Reserved