"Sammansatta ord som bildar mening ska vi hjälpa till att sprida"

Ett förlag för författare!

Vision

Till dig som är etablerad författare, men vill se dig om:

Vår erfarenhet efter hundratals samtal med författare under åren, som många gånger innehållit diskussioner om ersättningar, delägarskap, stillastående marknadstänkande, lobbyingverksamhet, utrymme för utveckling och globalt marknadstänkande, har gjort att vi länge sökt, värderat, identifierat marknaden och dess aktörer. Det har utmynnat i att vi inte ska se ut som alla andra förlag utan bli och vara någonting nytt med ett långsiktigt socialt engagemang både för etablerade författare, samarbetande förlag och partners.

Vill du vara med oss i stället? Kontakta oss. Att vi pratar är strikt konfidentiellt.

 

Sälja ditt verk utanför Sverige?

Vår agentverksamhet sammarbetar med flera förlag och distributörer utanför Sveriges gränser.

Vår agentverksamhet sammarbetar med flera förlag och distributörer utanför Sveriges gränser.

Vill du ha ut din bok/ljudbok på andra marknader som exempelvis den tyska, engelska eller ryska? Vår agentverksamhet samarbetar med flera förlag och distributörer utanför Sveriges gränser. Tillsammans gör vi ett säljmaterial för tänkt marknad som vi  presenterar personligen på plats eller via vårt ombud.


Företagsstrategisk utgivning.

Företagsstrategisk utgivning innebär produktion av ett företags historia, kultur, vilja och utveckling, med företagets framtid i centrum, tillsammans med historiska siffror och det aktuella årets bokslut – en produkt i bokform för distribution till kunder och personal världen över.

 

Kontaktnät

Det gemensamma kontaktnät inom marknad, ekonomi och förlagsverksamhet som Stefan och Staffan sitter på i Sverige och utanför de svenska gränserna kommer att vara tillgängligt för alla under NORD & HILDS tak.

NORDHILD svart logo
NORDHILD Vit logo

Kontakta oss

Nord & Hild Publishing AB

KG10, Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm

Copyright © All Rights Reserved